CDŞ

Posted in curriculum

PO_Avizarea și aprobarea propunerilor de CDȘ desfășurat în unitățile de învățământ din județul Vâlcea

OMEC 5915 din 2 noiem 2020 Metodologie dezv. CDS (2)

PO_Avizare, aprobare propuneri CDȘ desfășurat în unitățile de învățământ din județul Vâlcea

Procedură operațională privind avizarea și aprobarea propunerilor de CDȘ

Print