RM. VÂLCEA, Str. N. Balcescu, Nr. 30, 

TEL.: 0350431571/0753084270 FAX: 0350431576

           E-MAIL:isjvl@yahoo.com; isjvl@isjvl.ro

PROMOVAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

PROMOVAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC
 
În conformitate cu activităţile cuprinse în Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2020-2021, aprobat prin OMEC nr.4325/2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr.5087/30.08.2019, în perioada 2 - 12 iunie, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional/dual în anul şcolar 2020-2021, se desfăşoară acţiunea ,,Săptămâna meseriilor,, în cadrul căreia se vor organiza  activităţi de promovare a învăţământului profesional/dual şi tehnic, în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional/dual, în special, activități de  informare și consiliere   a elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor  în  învăţământul profesional/dual şi beneficiile acestor forme de pregătire profesională.
       Posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual de stat  pentru calificări profesionale de nivel 3 este reglementată conform Art.19 (2) din OMENCS nr. 5033/2016Art.63 şi Art.64  din OMEN nr. 3554/2017.

-     Modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat este reglementat prin OMENCS nr.5033/2016, modul de organizare şi funcţionare a învăţământului dual este reglementat prin OMEN nr.3554/2017.

-          Modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat este  reglementat prin OMENCS nr. 5068/2016, modificat și completat prin OMEC  nr.4326/2020; modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 este reglementat prin OMEN 3556/2017.
 
MATERIALE:
 
Alege-ti drumul! CNDIPT http://www.alegetidrumul.ro/
Oferta educationala pentru invatamant liceal tehnologic_2020-2021 https://isjvl.ro/images/stories/food/site/ADMITERE_2020/LICEU/Jud%20VL_Anexa%202_Oferta%20educationala%20%20inv%20liceal%20tehnologic_2020-2021.pdf
Oferta educationala pentru invatamant profesional si dual_2020-2021 https://isjvl.ro/images/stories/food/site/ADMITERE_2020/PROFESIONAL/Jud%20VL_Anexa%201_Oferta%20educationala%20%20inv%20profesional%20si%20inv%20dual_2020-2021.pdf
Oferta educationala Colegiul Energetic Rm. Valcea http://www.ctevl.ro/
Oferta educationala Colegiul Economic Rm. Valcea http://www.colegiuleconomicvl.ro/OFERTA.html
Oferta educationala Liceul Tehnologic Forestier Rm. Valcea http://www.colegiul-forestier.iplus.ro/oferta2.html
Oferta educationala Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Valcea http://gsferdinand.ro/index.php/oferta-educationala-2020-2021
Oferta educationala Liceul Tehnologic General Magheru Rm. Valcea http://www.generalmagheru.ro/oferta--colar-.html
Oferta educationala Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu Rm. Valcea http://cnplesoianu.ro/educative/LTCN_PLESOIANU_PREZENTARE_OFERTA_EDUCATIONALA_2020-2021.mp4
Oferta educationala Liceul Constantin Brancoveanu Horezu http://liceulhorezu.ro/ADMITERE-2020-2021.php
Oferta educationala Liceul Preda Buzescu Berbesti https://www.predabuzescu.ro/
Oferta educationala Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Balcesti https://lictehnpetrachepoenarubalcesti.000webhostapp.com/
Oferta educationala Liceul Tehnologic Bratianu Dragasani http://www.gsbratianu.ro/
Oferta educationala Liceul George Tarnea Babeni http://liceulgeorgetarnea.ro/galerie-foto/ 
Oferta educationala Liceul Teoretic Maciuca https://liceulmaciuca.ro/index.php/anunturi/31-oferta-scolara-pentru-anul-2020-2021
Oferta educationala Liceul Tehnologic Justinian Marina Olanesti https://justinianmarina.cabanova.com/
Oferta educationala Liceul Tehnologic Baile Govora http://www.liceulgovora.ro/oferta-scolara.html
Oferta educationala Liceul Tehnologic de Turism Calimanesti http://www.economiccalimanesti.ro/
Oferta educationala Scoala Profesionala Perisani https://www.facebook.com/pages/category/Education/Scoala-Profesionala-Perisani-973856892692458/
Oferta educationala Scoala Profesionala Speciala Bistrita http://scoala-bistrita-costesti.ro/oferta-educationala/

Print