RM. VÂLCEA, Str. N. Balcescu, Nr. 30, 

TEL.: 0350431571/0753084270 FAX: 0350431576

           E-MAIL:isjvl@yahoo.com; isjvl@isjvl.ro

Inspectori personal

Conditii specifice pentru transfer-pretransfer

Lista cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate incepand cu 01.09.2021

Lista posturi didactice vacante-rezervate la 04.03.2021

Posturi didactice vacante-rezervate la 18.02.2021

FISA DE EVALUARE MOBILITATE 2021-2022

Calendar modificat prin OMEC nr. 3165_2021-_mobilitate-pers_did-2021_2022

Programe_Titularizare_2021_Discipline_de_cultura_generala

Programe_Titularizare_2021_Discipline_tehnice

Metodologie_mobilitate_pers_didactic_2021-2022_OMEC-5991

DETASARE LA CERERE - PUNCTAJE DUPA CONTESTATII

PROGRAMAREA PE DISCIPLINE LA SEDINTA DIN 08.09.2020

DETASARE LA CERERE - PUNCTAJE

REZULTATELE CONTESTATIILOR LA CONCURSUL JUDETEAN

LISTA POSTURILOR LA DATA DE 4.09.2020

PROGRAMAREA PE DISCIPLINE LA SEDINTA DIN 03.09.2020

POSTURI LA DATA DE 2.09.2020

Rezultate calificati

Rezultate necalificati

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la concursul-testarea la nivel judetean din 31.08 si 01.09.2020

ANUNȚ_Concurs județean_ocupare posturi

ANUNT CONCURS SUPLINIRE SEPTEMBRIE 2020

Cerere-inscriere_concurs_septembrie_2020

COPERTA_DOSAR_INSCRIERE_septembrie_2020

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE SUPLINIRE DIN 26-27.08.2020

POSTURI PENTRU SEDINTELE DIN 26-27.08.2020

POSTURI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 24.08.2020

POSTURI PENTRU SEDINTA DIN 20.08.2020

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE DETAȘARE SI SUPLINIRE DIN LUNA AUGUST

Rezultate finale CNU 2020

Anunt sedinte de repartizare pe posturi titularizabile

Anunț_participare ședințe de repartizare

Anunt repartizari in alt judet

MODEL_CERERE_REPARTIZARE_IN_ALT_JUDET

MODEL_INFORMARE_PARTICIPARE_IN_ALT_JUDET

Lista initiala rezultate CNU 2020

Anunt privind modalitatea de depunere a contestatiilor la CNU 2020

Anunt privind repartizarea candidaților in alt judet (altul decat cel in care au sustinut concursul CNU 2020)

Model contestatie CNU 2020

Anunt - acces in sala CNU 2020

Nota 32445_incepere_proba_scrisa_CNU

CALENDAR ACTIVITATI CNU 2020

Repartizare candidati pe sali_CNU 2020

Lista cadre didactice angajate pe viabilitatea postului pe perioada nedeterminata

Punctaje candidati care au solicitat detasare la cerere prin concurs specific

Procedura-nr.31794_desfasurarea-probei-scrise_sigilare_secretizare-lucrari

LISTA CANDIDAȚILOR CARE S-AU ÎNSCRIS ÎN PERIOADA 9-16 iulie 2020 PENTRU DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (punctaj)

LISTA CANDIDAȚILOR CARE SOLICITĂ REPARTIZARE ÎN BAZA REZULTATELOR DIN ANII 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (dosare depuse în perioada 9-16 iulie 2020)

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2020 (dosare depuse în perioada 9-16 iulie 2020)

VERIFICARE_DATE_INSCRIERE_CANDIDATI_CONCURS_2020

Anunt Centru de inscriere CNU 2020

Cerere actualizare dosar CNU (2017, 2018, 2019)

Cerere de inscriere CNU 2020 - model nou

Declaratie pe propria raspundere CNU 2020

Fisa de inscriere CNU 2020

Model coperta dosar CNU 2020

Calendarul-privind-mobilitatea-personalului-didactic-din-învățământul-preuniversitar-în-anul-școlar aici:

https://www.edu.ro/calendarul-privind-mobilitatea-personalului-didactic-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-preuniversitar-%C3%AEn-anul-%C8%99colar

Lista posturi vacante-rezervate la 18.06.2020

ANUNT IMPORTANT_CONCURS NATIONAL 2020

Centralizator 2020_cultura_generala

Centralizator 2020 cultura generala1

Centralizator 2020 cultura generala2

Centralizator 2020 cultura generala 3

Centralizator 2020 cultura generala4

Centralizator 2020_invatamant special

Centralizator 2020 discipline tehnologice

Centralizator 2020 instuire practica

Centralizator 2020 palate si cluburi1

Centralizator 2020 palate si cluburi2

Actualizare Centralizator 1

Actualizare Centralizator 2

Precizari consurs national de ocupare a posturilor 2020

DOCUMENTE_ANEXA_CERERE_TIT_2020

DOCUMENTE_INSCRIERE_CANDIDATI_INSCRISI_IN_ULTIMII_3_ANI

ADEVERINTA_STATUT_POST_2020_concurs_CIM_viab_post

Model_declaratie

Cerere-inscriere_concurs_TIT_2020

Cerere-actualizare-dosar-depus-in-ultimii-3-ani

Cerere-tip_2020_NOTE_2019-2018-2017

Cerere-tip_2020_NOTE_2014-2015-2016

Cerere-tip_DETASARE_PUNCTAJ_2020

Cerere-tip_ART61_ART85_2020 (depun numai candidatii care nu au depus in perioada 10-15.06.2020)

LISTA FINALA PUNCTAJE PRETRANSFER

ANUNT SEDINTA PRETRANSFER

Lista punctaje pretransfer 2020

Calendar pentru obtinerea Arhierestii Binecuvantari

Concurs_national_titularizare_2020

LISTA POSTURLOR LA DATA DE 29.05.2020

Model cerere art 93 ^1

CALENDAR MOBILITATE 2020-2021 modificat (Anexa nr.3 la OMEC nr. 4302_21.05.2020)

MODELE CERERI MOBILITATE 2020-2021

Sedinta de repartizare restrangeri de activitate 2020

Lista punctaje restrangeri de activitate

Lista posturi vacante-rezervate la 04.03.2020

Anunt sedinta completare norma

Soluționare contestatii_mentinere activitate 2020-2021

LISTA_CADRE DIDACTICE_2020_2021 CU ACORD_COMISIEI PARITARE LA NIVELUL ISJ, VALIDAT IN CA AL ISJ VALCEA

LISTA_CADRE DIDACTICE_MENTINERE ACTIVITATE_2020_2021 _FARA ACORD CA AL UNIT. SC., RESPECTIV AL COMISIEI PARITARE DE LA NIVELUL ISJ , VALIDAT IN CA AL ISJ VALCEA

Rezultate_inspecție la clasă_etapa de întregire a normei didatice

Metodologie _mobilitate pers_did 2020_2021

FISA DE EVALUARE MOBILITATE 2020-2021

Cereri

Calendar depunere dosare la Arhiepiscopia Ramnicului in vederea obtinerii binecuvantari pentru mobilitate

Lista posturi vacante-rezervate la 05.09.2019

LISTA POSTURILOR LA DATA DE 29.08.2019

Anunt concurs judetean pentru suplinire

Anunt detasare candidati prevazuti la art_84_alin13

Anunt sedinta plata cu ora

LISTA POSTURILOR LA DATA DE 23.08.2019

LISTA POSTURILOR LA DATA DE 22.08.2019

LISTA POSTURILOR LA DATA DE 21.08.2019

Lista posturi vacante-rezervate la 05.08.2019

Calendar miscarea personalului didactic 2019-2020

Lista rezultate CNU dupa contestatii

SEDINTE DE REPARTIZARE 31.07.2019-1.08.2019

Rezultatele candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor din 17.07.2019

Precizari concurs titularizare_2019

Lista posturi vacante-rezervate la 10.06.2019

Grafic inspectii-probe pratice CNU 2019

Fisa_de_inscriere_la_concurs_2019

Cerere-tip_ART61_ART85_2019

Cerere-tip_2019_NOTE_2018-2017

Cerere-tip_2019_NOTE_2016

Cerere-tip_2019_NOTE_2015-2014-2013

Cerere inscriere_concurs_TIT_2019

CERERE DETASARE_PUNCTAJ_2019

LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE INSCRISE LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 

Calendarul mobilitatii personalului didactic pentru anul scolar 2019-2020 modificat prin OMENnr. 3886_11.04.2019

Lista posturi vacante-rezervat la 06.05.2019

Lista posturi vacante-rezervate la 16.04.2019

Lista posturi vacante-rezervate la 01.04.2019

Sedinte restrangeri de activitate

Lista finala punctaj restrangeri de activitate 2019

Rezultate inspectii la clasa restrangere de activitate

Punctaje restrangere de activitate 2019

Conditii specifice de ocupare a posturilor la transfer si pretransfer avizate de ISJ Valcea

Lista posturi vacante-rezervate la 11.03.2019

Lista cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate la data de 1.09.2019

Lista posturi vacante-rezervate la 26.02.2019

MENTINERE TITULARI 2019-2020

Metodologie mobilitate pers did 2019_2020

Programe titlarizare_Cultura generala

Programe titularizare_Cultura generala_Religie

Programe titularizare_Discipline tehnologice

Programe titularizare_Maistri instructori

Anunt Depunere Contestatii Concurs Judetean Ocupare Posturi Didactice - 28.08.2018

Rezultate Concurs Ocupare Posturi Didactice - 28.08.2018

Posturi vacante la 28.08.2018

Anunt proba practica, proba scrisa concurs judetean suplinire

Lista posturi la data de 22_08_2018

Model cerere suplinire

Anunt depunere dosare suplinire

Anunt candidati repartizati in baza art_81

Anunt înscriere concurs județean de ocupare a posturilor_catedrelor rămase vacante_rezervate

Lista posturi la data de 19_08_2018

REZULTATE FINALE CNU 2018

NOTELE CANDIDATILOR OBTINUTE LA CNU DIN 11.07.2018

Grafic inspectii la clasa CNU 2018

Print