RM. VÂLCEA, Str. N. Balcescu, Nr. 30, 

TEL.: 0350431571/0753084270 FAX: 0350431576

           E-MAIL:isjvl@yahoo.com; isjvl@isjvl.ro

Perfecţionare

TABEL NOMINAL CU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI CU DOSAR LA GRAD I - Serie 2021-2023

 

Tabel Nominal - Candidati înscriși la Examenul de DEFINITIVAT - Sesiunea 2021

Tabel Nominal Candidati Inscrisi cu Cerere la Grad I serie 2022-2024

Tabel Nominal Candidati Inscrisi cu Cerere la Grad II sesiunea 2023

Tabel Nominal Candidati Inscrisi sau Reinscrisi cu Cerere la Grad I serie 2021-2023

Tabel Nominal Candidati Inscrisi sau Reinscrisi cu Cerere la Grad II sesiunea 2022

Procedura inspectii scolare pentru grade didactice 2020-2021

Grade Didactice 2020-2021

Adresa Perfectionare

Ordin_5558_2020_Calendar_Definitivat_2020-2021

Calendar Gr II

Calendar Gr I

Definitivat 2020-2021

GR I si II 2020-2021 

REZULTATATE DEFINITIVAT 2020

Anunt contestatii def

Cerere contestatie def 2020

Repartizarea în săli a candidaților la examenul național de definitivare în învățământ- Colegiul Economic Rm. Vâlcea

ANUNT DEFINITIVAT 2020

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de obținere a gradelor didactice II și I, sesiunea 2020 la UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Documente inspectii_2019-2020

    Documente inspectii definitivat

    Documente inspectii gr. didactic I,  II, echivalare titlu stiintific doctor

 

TABEL NOMINAL_CANDIDAȚI DEFINITIVAT SESIUNEA 2019_VALIDAȚI

Universitatea din Craiova_Planificarea probelor de concurs pentru Gradul didactic II sesiunea 2019

Universitatea din Bucuresti_Colocviu de admitere grad I seria 2019-2021

Tabel nominal_înscriși DEFINITIVAT_an școlar 2018-2019

Tabele nominale inscrisi Grad didactic I_an scolar 2018-2019

Tabele nominale inscrisi Grad didactic II_an scolar 2018-2019

Anexe OMEN 3240_2014-Documente inspectii grad didactic I, grad didactic II, acordare grad I_ titlu stiintific doctor

Universitatea din Bucuresti_Informatii eliberare certificate grad didactic I, seria 2016-2018

Adresa MEN nr 39620_Definitivat sesiunea 2019

Examen national de definitivare în invatamant_an scolar 2018-2019

Calendar organizare și desfășurare examen național de definitivare în învățământ în anul școlar 2018-2019

Universitatea din Craiova-Departamentul Perfectionare _Precizări colocviu grad didactic I, seria 2019-2021

Inscriere_grad_didactic_I_si_grad__didactic_II_an_scolar_2018-2019 

Completare dosare definitivat sesiunea 2018, grad II sesiunea 2018, grad I seria 2016-2018

16 aprilie 2018_Tabel nominal_Echivalare pe baza ECTS.SECT a învățământului universitar de scurtă durată _sesiunea 2017-2018

Tabel nominal_Echivalare

Echivalare pe baza ECTS.SECT a învățământului universitar de scurtă durată _sesiunea 2017-2018

Tabel nominal_Candidați definitivat_an scolar 2017-2018

Universitatea din Craiova_Precizari grad didactic I seria 2018-2020

Univ. din Craiova_aprobare perioadă alegere temă_grad didactic I seria 2018-2020

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu_Precizări colocviu grad I seria 2018-2020

Tabele nominale_ grad didactic I si grad didactic II_an scolar 2017-2018

OMEN nr. 4815_2017_Calendar definitivat 2017-2018

OMEN nr. 4814_2017_Metodologie organizare si desfasurare examen national de definitivare in invatamant

Anexe la OMEN nr. 4814_2017_format editabil

Tabele nominale_cadre didactice inscrise la grad.I,grad.II_an scolar 2016-2017

Precizari privind modificarea si completarea OMECTS nr. 5561_2011

Perf

OAP nr. 5386_2016 pentru modificarea si completarea OMECTS nr. 5561_2011

 Tabel nominal_definitivat _an scolar 2016-2017

Tabel nominal_definitivat _an scolar 2016-2017

Documente_inscriere grade didactice_an scolar 2016-2017

Inscriere grade didactice_ 1-31 oct. 2016

Definitivat 2017, 2018

Definitivat_2016-2017

Anunt_Definitivat 2016

 

 

Print