RM. VÂLCEA, Str. N. Balcescu, Nr. 30, 

TEL.: 0350431571/0753084270 FAX: 0350431576

           E-MAIL:isjvl@yahoo.com; isjvl@isjvl.ro

Proiecte

 
1.PROIECT REGIO UP” cod SMIS 133862

I.                   INFORMAȚII PROIECT

 

Prezentare succintă proiect

 

Obiectivul General al proiectului:

Reintegrarea tinerilor in sistemul educational și promovarea accesului egal la un învățământ de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare precum si imbunatatirea competentelor personalului din invatamantul pre-universitar din judetul Valcea

 

Obiectivele specifice le proiectului:

OS1 Dezvoltarea profesională / îmbunătățirea competențelor a 515 persoane din categoria personalului didactic din învățământul preuniversitar, a personalului de sprijin și didactic auxiliar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile grupului țintă.

OS2: Servicii de consiliere și orientare a celor 600 tineri/adulti cuprinsi in proiect cu scopul readucerii si mentinerii acestora în sistemul de educație și formare.

OS3: Reintegrarea in sistemul educational a 600 tineri/adulti prin inscrierea acestora in programul tip "A doua sansa".

OS4: Informarea potentialilor participanți la proiect dar și a părinților/turorilor, cu privire la facilitățile și beneficiile participării la programul „A doua șansă” și la celelalte măsuri complementare propuse prin proiect, cu privire la beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie.

 

Beneficiar: Liceul Tehnologic Bratianu, Dragasani

Partener 1: Casa Corpului Didactic Olt

Partener 2: Inspectoratul Scolar Judetean Valcea

 

Durata proiect: 36 luni.

Data estimativa demarare proiect: 01.01.2021

Buget proiect: 9.495.436,47 lei;

 

II.ANUNT SELECTIE EXPERTI ECHIPA DE IMPLEMENTARE

 

2.EDUCATIA_A DOUA SANSA,Cod SMIS 134921

 

Obiectiv general: Imbunatatirea nivelului de educatie din judetul Valcea, in perspectiva pregatirii elevilor pentru o societate si o economie bazata pe cunoastere, prin ameliorarea decalajului existent intre elevii proveniti din
medii sociale diferit.

Obiective specifice: 

O.1. Facilitarea accesului la informatie si la mijloacele moderne de
invatare in domeniul matematicii si stiintelor exacte, a unui numar de 500 de elevi din judetul Valcea, in perspectiva pregatirii pentru o societate si pentru o economie bazate pe cunoastere; 

O.1.Dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere scolara pentru un numar de 500 de elevi proveniti din judetul Valcea, in vederea accesului la o cariera cu nivel inalt de calificare, oferind premizele afirmarii acestora si prevenind
marginalizarea; 

O.2.Dezvoltarea de programe de pregatire si de instrumente de evaluare a elevilor in domeniile matematica, fizica si chimie, la nivel performant; O.3.Imbunatatirea capacitatii de a lucra in echipa a grupului tinta, prin dezvoltarea unor produse software atractive de predare in domeniul matematicii si stiintelor, in vederea cresterii utilizarii mijloacelor IT in procesul instructiv.

Beneficiar: Asociatia"Excelenta in Educatie si Formare Continua

Partener 1: Liceul Tehnologic"Capitan Plesoianu"Rm.Valcea

Partener 2: Inspectoratul Scolar Judetean Valcea

 

Durata proiect: 36 luni.

Data estimativa demarare proiect: 01.01.2021

Buget proiect: 9 522 158,93

 

II.ANUNT SELECTIE EXPERTI ECHIPA DE IMPLEMENTARE

Print