RM. VÂLCEA, Str. N. Balcescu, Nr. 30, 

TEL.: 0350431571/0753084270 FAX: 0350431576

           E-MAIL:isjvl@yahoo.com; isjvl@isjvl.ro

PROMOVAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC
 
În conformitate cu activităţile cuprinse în Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2020-2021, aprobat prin OMEC nr.4325/2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr.5087/30.08.2019, în perioada 2 - 12 iunie, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional/dual în anul şcolar 2020-2021, se desfăşoară acţiunea ,,Săptămâna meseriilor,, în cadrul căreia se vor organiza  activităţi de promovare a învăţământului profesional/dual şi tehnic, în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional/dual, în special, activități de  informare și consiliere   a elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor  în  învăţământul profesional/dual şi beneficiile acestor forme de pregătire profesională.
       Posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual de stat  pentru calificări profesionale de nivel 3 este reglementată conform Art.19 (2) din OMENCS nr. 5033/2016Art.63 şi Art.64  din OMEN nr. 3554/2017.

-     Modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat este reglementat prin OMENCS nr.5033/2016, modul de organizare şi funcţionare a învăţământului dual este reglementat prin OMEN nr.3554/2017.

-          Modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat este  reglementat prin OMENCS nr. 5068/2016, modificat și completat prin OMEC  nr.4326/2020; modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 este reglementat prin OMEN 3556/2017.
 
MATERIALE:
 
Alege-ti drumul! CNDIPT http://www.alegetidrumul.ro/
Oferta educationala pentru invatamant liceal tehnologic_2020-2021 https://isjvl.ro/images/stories/food/site/ADMITERE_2020/LICEU/Jud%20VL_Anexa%202_Oferta%20educationala%20%20inv%20liceal%20tehnologic_2020-2021.pdf
Oferta educationala pentru invatamant profesional si dual_2020-2021 https://isjvl.ro/images/stories/food/site/ADMITERE_2020/PROFESIONAL/Jud%20VL_Anexa%201_Oferta%20educationala%20%20inv%20profesional%20si%20inv%20dual_2020-2021.pdf
Oferta educationala Colegiul Energetic Rm. Valcea http://www.ctevl.ro/
Oferta educationala Colegiul Economic Rm. Valcea http://www.colegiuleconomicvl.ro/OFERTA.html
Oferta educationala Liceul Tehnologic Forestier Rm. Valcea http://www.colegiul-forestier.iplus.ro/oferta2.html
Oferta educationala Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Valcea http://gsferdinand.ro/index.php/oferta-educationala-2020-2021
Oferta educationala Liceul Tehnologic General Magheru Rm. Valcea http://www.generalmagheru.ro/oferta--colar-.html
Oferta educationala Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu Rm. Valcea http://cnplesoianu.ro/educative/LTCN_PLESOIANU_PREZENTARE_OFERTA_EDUCATIONALA_2020-2021.mp4
Oferta educationala Liceul Constantin Brancoveanu Horezu http://liceulhorezu.ro/ADMITERE-2020-2021.php
Oferta educationala Liceul Preda Buzescu Berbesti https://www.predabuzescu.ro/
Oferta educationala Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Balcesti https://lictehnpetrachepoenarubalcesti.000webhostapp.com/
Oferta educationala Liceul Tehnologic Bratianu Dragasani http://www.gsbratianu.ro/
Oferta educationala Liceul George Tarnea Babeni http://liceulgeorgetarnea.ro/galerie-foto/ 
Oferta educationala Liceul Teoretic Maciuca https://liceulmaciuca.ro/index.php/anunturi/31-oferta-scolara-pentru-anul-2020-2021
Oferta educationala Liceul Tehnologic Justinian Marina Olanesti https://justinianmarina.cabanova.com/
Oferta educationala Liceul Tehnologic Baile Govora http://www.liceulgovora.ro/oferta-scolara.html
Oferta educationala Liceul Tehnologic de Turism Calimanesti http://www.economiccalimanesti.ro/
Oferta educationala Scoala Profesionala Perisani https://www.facebook.com/pages/category/Education/Scoala-Profesionala-Perisani-973856892692458/
Oferta educationala Scoala Profesionala Speciala Bistrita http://scoala-bistrita-costesti.ro/oferta-educationala/

ULTIMELE NOUTĂŢI